Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
Konstrukcija

Lokacija: Ravna na otoku Pagu
19. kolovoza 2004. godine.
Iznad paške solane montira se prva komercijalna vjetroelektrana za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj. Zbog jakih i čestih udara bure većih i od 40 metara u sekundi, odabran je vjetrogenerator robusne konstrukcije, proizvođača danske tvrtke Vestas. Budući da je sveukupna oprema prethodno izrađena u tvornici, montaža na lokaciji trajala je samo tri dana. U dva dana obavljena je mehanička montaža, a treći dan su spojeni energetski i upravljački kabeli.

 Faza 1
probijanje puta, iskop temelja, armiranje i betonaža temelja.
 Faza 2
iskop kanala za kabele i njihovo postavljenje, gradnja kućice s transformatorom.
 Faza 3
transport svih potrebnih dijelova i opreme.
 Faza 3
montaža VTGa (vjetrogeneratora)
© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus