Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
Konstrukcija - iskop i postavljanje kabela

U blizini temelja tornja podignuta je kućica s transformatorom, u kojem se električna energija proizvedena u vjetrogeneratoru Vestas V 52, transformira na napon distribucijske mreže. Na mjestu priključka vjetroelektrane električna energija se potom predaje distribucijskoj mreži prema elektroenergetskoj suglasnosti koju je izdalo Distribucijsko područje Elektra Zadar. Na kamenitom tlu su iskopani kanali u koje je položeno 4 500 metara kablova presjeka 3x185 četvornih milimetara i 3 800 metara optičkih kablova.

Galerija slika
Iskop kanala
1. Iskop kanala
Kanal za kabel
2. Kanal za kabel
Postavljanje kabela
3. Postavljanje kabela
Postavljen kabel
4. Postavljen kabel
Postavljanje trafoa
5. Postavljanje trafoa
Trafo
6. Trafo sl.1
Trafo sl.2
7. Trafo sl.2
Izgled nakon završetka
8. Izgled nakon završetka
© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus