Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
Upravljanje vjetroelektranama

Voditelj vjetrelektrane: g. Đani Oguić

Osoba koja će svakodnevno biti odgovorna za funkcioniranje vjetroelektrane Ravna 1 je ljubitelj prirode i želi raditi na njenoj zaštiti. Također je stručan i ima razne tehničke vještine.

Naša vjetroelektrana smještena je u blizini grada Paga tako da ga se može dobiti u bilo koje doba dana.

Za prilaz vjetroelektrani koristi se terenskim vozilom kojim savladava kameniti i nepristupačan teren.

Proizvođač turbina, tvrtka Vestas, u kontaktu je s g. Oguićem telefonski ili preko računala.

Nadglednik vjetroelektrane prati turbine i bilježi njihov rad i održavanje kada se to ne odvija elektronski. Naučio je obavljati manje popravke na specijalnim tečajevima organiziranim u tu svrhu.

Daljinsko upravljanje

Sigurnost jamče:

  • Automatski rad svih turbina.
  • Kompjuterizirani sustav upravljanja vjetroelektranom iz nadgledne stanice u WTG 1
  • Neprekidna kontrola sve opreme i automatsko slanje alarma e-poštom, SMS-om ili faksom u slučaju kvara.
  • Regulacija proizvodnje vjetroelektrane temeljena na vanjskim faktorima što poboljšava integraciju turbina u distribucijsku mrežu.
  • Kompjuterska kontrola sveukupne struje u elektrani.
  • Isključivanje pojedinih turbina kada su određene vrijednosti prekoračene ili nisu dosegnute, te pri netipičim smjerovima vjetra.
  • Daljinsko nadgledanje sustava u svakom trenutku omogućuje pristup podacima o proizvodnji. Na taj način manji kvarovi mogu biti brzo otklonjeni zbog automatskog alarmnog sustava.
Daljinsko upravljanje
© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus