Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
Okoliš

 Svi koristimo električnu energiju, ali rijetko pomislimo na to kako se ona proizvodi i kakav utjecaj ima na okoliš. Energijom vjetra proizvodi se električna energija bez zagađivanja ili emisije ugljičnog dioksida. Zajedno s drugim tehnologijama koje koriste obnovljive izvore i energetskom iskoristivošću, energija vjetra mogla bi biti presudna za smanjenje globalnih klimatskih promjena, kiselih kiša i drugih ekoloških problema.

Smanjenje zagađenja

 Energija vjetra smanjuje emisiju plinova zagađivača, jer se sa svakom jedinicom električne energije proizvedene snagom vjetra zamjenjuje jedinica električne energije proizvedena iz fosilnih goriva. Elektrane na ugljen tipično ispuštaju oko 800-1000 grama ugljičnog dioksida za svaki proizvedeni kWh električne energije. Zato se svakom jedinicom električne energije proizvedenom snagom vjetra, izbjegava emisija tolike količine plina. Oko 17 000 MW (u 2001 godini) instalirane snage vjetroelektrana u Europi smanjili su zagađenje otprilike za 26 i 35 milijuna tona ugljik-dušik oksida i sumpornog dioksida godišnje. Ova dva plina glavni su uzročnici kiselih kiša.

Altener program

Altener program uspostavila je Europska zajednica kako bi poticala iskorištavanje obnovljivih energetskih izvora u Europskoj uniji. Jedan od ciljeva je smanjenje godišnje emisije CO2 u Uniji za 180 milijuna tona do 2005. Nadalje, cilj Altener programa je i utrostručenje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, izuzimajući velike hidro izvore, od 25 TWh iz 1991. godine do 80 TWh do 2005. godine.

Buka zračnih turbina

Gotovo svaki stroj s pokretnim djelovima proizvodi zvuk, a zračne turbine nisu izuzetak. Zvuk nastaje kretanjem lopatica turbine kroz zrak. Aerodinamički zvuk se smanjuje pažljivim dizajniranjem i proizvodnjom lopatica. Zvuk koji proizvodi prijenosnik i generator smanjuje se učinkovitim konstruktorskim radom, a ostatak buke se zadržava unutar motorskog kučišta zvučnom izolacijom i izolacijskim materijalima. U usporedbi sa cestovnim prometom, vlakovima, zrakoplovima ili građevinskim radovima, zračne turbine proizvode jako malo buke. Zvuk je sličan zvuku grijanja plinske peći, u čitaonici knjižnice ili praznom uredu s klimatizacijskim uređajem. Razina buke koje proizvode vjetrofarme toliko je niska da je ne bi primjetili u većini stambenih četvrti.

Utjecaj na ptice

Ptice Ptice se često slučajno zalijeću u zgrade ili druge statične objekte. Zračne turbine, bez obzira na veličinu i kretanje lopatica, ne predstavljaju poseban problem, kao što su pokazala istraživanja provedena u Njemačkoj, Nizozemskoj, Danskoj i Velikoj Britaniji. Nadzemni električni vodovi predstavljaju puno veću prijetnju pticama nego same zračne turbine. Najveće ornitološko društvo u Velikoj Britaniji, Kraljevsko društvo za zaštitu ptica, podupire pomak prema tehnologiji obnovljivih izvora, i podržava pažljivo dizajnirane i locirane projekte iskorištavanja energije vjetra.
... više informacija

Energija vjetra i okoliš

 Obnovljivi izvori energije su sunce, voda, vjetar, biomasa i geotermalna energija. Ovim izvorima je lako tehnički upravljati i za razliku od nuklearne energije ne predstavljaju opasnost, te nije potrebna stroga kontrola za slučaj zlouporabe. Predstavljaju nepresušan energetski potencijal i dostupne su trenutno.

Upotreba obnovljivih izvora energije vodi k popularizaciji istih i proširenju njihove upotrebe širom svijeta. Ovaj razvoj daje važan doprinos zaštiti klime i poboljšanju kvalitete života u čitavom svijetu. Možda čak može pridonijeti i održanju globalnog mira.

Prelazak s konvencionalnih izvora energije na izvore energije budućnosti neće se dogoditi preko noći. Upravo zato treba neprekidno raditi na stvaranju čistog, sigurnog i neiscrpnog načina proizvodnje struje.

© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus