Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
Prednosti

Pojam obnovljivih izvora energije najčešće se rabi u kontekstu proizvodnje električne energije koristeći vjetar, vodu, sunce, biomasu, energente koji se prirodnim ciklusom sami obnavljaju. U tu grupu možemo ubrojiti i geotermalnu energiju, te biodizel.

Svrha tih tehnologija je smanjenje korištenja fosilnih goriva (ugljen, nafta, zemni plin) radi smanjenja polucije ugljičnog dioksida u atmosferu što uzrokuje efekt staklenika i značajne i još uvijek nesagledive posljedice na klimu te ne manje važne sumporne i dušikove okside koji uzrokuju kisele kiše i umiranje šuma.

Rotor Također se time umanjuje potreba za nuklearnim centralama koje pored sofisticirane tehnologije predstavljaju latentnu kataklizmu, usljed tehničke greške ili kao objekt terorizma, što je pogotovo danas uočljivo, u eri svojevrsne eskalacije terorizma. Ujedno je i te kako značajan problem visoko i nisko radioaktivnog otpada i njegovog deponiranja.


Vjetar je prirodni izvor energije koji će uvijek biti raspoloživ, kao i solarna energija, snaga vode i biomase.

Upotreba energije vjetra smanjuje potrebu za uvoženjem struje iz drugih zemalja što pojačava lokalnu ekonomiju. Kao i voda i drvo, energija vjetra je prirodni resurs koji se koristi u ruralnim područjima.

Struja proizvedena iz energije vjetra nema kao nusprodukt nikakvih onečišćavaća okoliša.

U usporedbi s naftom i prirodnim plinom, nema opasnoti po ljudske živote ili okoliš. Nije potrebno voditi ratove da bi se osiguro pristup energiji vjetra i nema opasnosti koje nastaju u transportu energenta s jednog mjesta na drugo.

Dvije trećine energije vjetra dostupno je tijekom zimskih mjeseci. Zato se vjetroelektrane savršeno nadopunjuju s hidroelektranama koje su manje produktivne zimi i vrhunce proizvodnje dosežu u ljeto.

Tehnologa iskorištavanja energije vjetra je dostupna, sigurna i neprekidno napreduje, troškovi su znatno smanjeni i javno mišljenje ima izrazito pozitivan stav prema obnovljivim izvorima energije.

Energija vjetra nije samo obnovljivi izvor energije već i stvara radna mjesta u građevinskoj i proizvodnoj industriji.

U izvještaju HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE pod prednostima energije vjetra stoji:

 • smanjenje utjecaja na okoliš
 • neovisnost opskrbe energijom
 • zapošljavanje (proizvodnja energije i opreme)

  Godišnja izgradnja vjetroelektrane od 1MW = 20 radnih mjesta

  Radna mjesta po MW 1998. 2010. 2020.
  Proizvodnja komponenata 17 12 9,5
  Instaliranje 5 3,5 2,8
  Ukupno po MW 22 15,5 12,3
 • korištenje lokalnih izvora
 • poboljšanje trgovinske bilance
 • povećanje domaćeg prihoda
© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus